Behovsstyrd ventilation

Behovsstyrd ventilation handlar om att spara energi och skapa bra inomhusklimat genom att ventilera efter behov.

Kontakta oss

Det som styr luftflödena är t.ex. närvarograd, temperatur och CO2-nivå. Luftflödena ökar när någon befinner sig i lokalen och minskar när ingen är där. På detta sätt får man ett bra inomhusklimat samtidigt som man sparar både på ekonomin och miljön.

Behovsstyrd ventilation kan användas i t.ex. lokaler, kontor eller bostäder.

Behovsstyrd ventilation i skolor och förskolorSkolor
Behovsstyrd ventilation på kontor och arbetsplatserKontor
Behovsstyrd ventilation för konferensrum och möteslokalerKonferensrum

Läs mer om behovsstyrd ventilation här.

Konsultation och projektering

Labkontroll har lång erfarenhet av arbete med behovsstyrd ventilation och har kompetens att välja rätt produkt och lösning baserat på de förutsättningar som ges. Alternativen kan vara att bygga helt nytt från grunden eller att bevara så mycket som möjligt av befintlig ventilation och komplettera med komponenter för att skapa behovsstyrd ventilation.

Installation och driftsättning

Labkontroll utför installation och driftsättning av både stora och små projekt. Vid installationer tar vi även hand om projektledningen av andra yrkeskategorier. Vi monterar allt från ventilationskanaler till styr- och reglerutrustning och justerar in och driftsätter anläggningen. Vid uppgradering av befintliga anläggningar utgår vi alltid från att spara så mycket som möjligt av ventilationskanaler m.m. och komplettera med nya tilluftsdon och tillhörande styr-och reglerutrustning. Driftsättningen av en anläggning utgår alltid från att optimera den så att energibesparingen blir så stor som möjligt och att inomhusklimatet ska bli optimalt vad det gäller t.ex. temperatur och ljudnivå.

Optimering

Labkontroll optimerar ventilationsanläggningar så att de blir så effektiva som möjligt, både för inomhusklimatet, ekonomin och miljön. Om anläggningen är byggd med behovsstyrning kan vi optimera på en sådan detaljnivå att varje rum justeras för bästa energibesparing och inomhusklimat. För äldre anläggningar som inte är optimerade kan vi ta fram kalkyler över vad en uppdatering skulle kosta och vilka besparingar det skulle medföra.

Service och underhåll

Labkontroll utför service på anläggningar med behovsstyrd ventilation. Teckna ett serviceavtal med oss så behöver ni inte tänka på att boka in nästa service, vi kommer då att kontakta er när det är dags för service. Förutom fördelen med att ni inte behöver boka in nästa service är det också så att vi lär känna er anläggning och kommer löpande med förslag till förbättringsåtgärder. Med regelbunden service minimeras risken för oplanerade driftsstopp eftersom fel upptäcks och kan avhjälpas i förväg.


Vi kan hjälpa er med följande

Konsultation
Projektering
Installation
Driftssättning
Utbildning
Serviceavtal
Service och underhåll
Optimering

Har ni frågor om behovsstyrd ventilation är ni välkomna att kontakta oss.

Se gärna våra referensobjekt!

Kontakt Behovsstyrd ventilation

Robert Jorfors : VD / Teknisk rådgivning
Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning

E-post: robert.jorfors@labkontroll.se

Telefon: 0704-47 88 42

Erik Ristorp : Renrum / Skyddsventilation<br>Certifierad enligt CTCB-I
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation
Certifierad enligt CTCB-I

E-post: erik.ristorp@labkontroll.se

Telefon: 0722-48 80 20